Metrel MI 3105 EU: เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

รหัสสินค้า : Pro MI 3105 EU

ราคา

THB 72,439.00


THB 134,000.00

 (-46%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 72,439.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, @measuretronix.ltd

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

** เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด / หรือจนกว่าสินค้าจะหมด


เริ่ม: 22 ม.ค.2562 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿


เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชันการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ โดยสามารทำการทดสอบได้คลอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นและสำคัญ โดยทำการทดสอบได้ง่ายๆ ผ่านทางเต้ารับทางไฟฟ้า (Electrical Outlet) เท่านั้น สามารถทดสอบแบบทีละขั้น (Manual) หรือแบบอัตโนมัติ (Auto Test Sequence)

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ได้ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส
  • ทดสอบ Line Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบ Loop Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (RCD)
  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation)
  • ทดสอบความต่อเนื่อง (Continuity 200mA)
  • ตรวจวัดลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟส (Phase Sequence)
  • ตรวจวัดวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current)